Individuele psychotherapie

Een psychotherapeutische behandeling is volgens de beroepscode voor psychotherapeuten een behandeling die zich richt op het opheffen, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten.

Psychotherapie vraagt om de bereidheid om uzelf, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en daar samen met mij mee aan de slag te gaan.
Dat kost tijd en energie en is daarom een intensieve vorm van hulpverlening.
De match tussen u en mij is daarbij van groot belang.

Als systeemtherapeut heb ik altijd oog voor de invloed die uw omgeving op u heeft en dit neem ik mee in de behandeling.
Daar waar nodig zal ik ook voorstellen om eenmalig een voor u belangrijke ander bij te behandeling te betrekken; dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn.


Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Individuele psychotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar als er bij u dusdanige psychische klachten spelen dat uw huisarts een verwijsformulier kan uitschrijven voor geestelijke gezondheidszorg die bij uw zorgverzekeraar onder de verzekerde zorg valt.
Als klinisch psycholoog kan ik op basis hiervan een hulpverleningstraject aanbieden dat gedeclareerd wordt bij uw zorgverzekeraar.
Voor meer informatie over vergoedingen/declaraties, ga naar Werkwijze.


Zelf betalen

Uiteraard kunt u wanneer u dit wenst of wanneer u in behandeling wilt voor klachten die niet worden vergoed ook zelf betalen. U ontvangt dan per sessie een factuur van mij.
Het tarief voor het volgen van individuele psychotherapie vindt u hier.

Adresgegevens:
De la Fosse Psychotherapie
Amsterdamseweg 50
6712 GJ Ede

Voor informatie over werkwijze, wachttijden en tarieven:
Ga naar Over de praktijk

Wilt u zich aanmelden of een vraag stellen?
Ga dan naar Contact

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut ben ik lid van: