Relatietherapie

Kenmerkend voor relatietherapie is dat de partners samen in therapie zijn.
Relatietherapie is een verbijzondering van systeemtherapie. Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen, zoals het gezin van herkomst, de partnerrelatie, de familie, de woonbuurt of het werk.
De systeemtherapeut beschouwt en behandelt problemen van individuen niet als op zichzelf staand, maar plaatst ze steeds in sociaal verband.

Als systeemtherapeut ga ik op zoek naar patronen in interacties die het problematische gedrag of de problematische relatie in stand houden. De nadruk in de therapie ligt op het veranderen van patronen.


EFT

Als therapeut werk ik in relatietherapie volgens de principes van Emotionally Focused Therapy (EFT).
Bij partnerrelatietherapie vind ik het belangrijk de hechtingsgeschiedenis van beide partners uit te vragen. In sommige gevallen gebruik ik hiervoor twee individuele therapiesessies. Wat hierin wordt verteld, wordt als bekend verondersteld bij uw partner.

Openheid van zaken is bij partnerrelatietherapie voor mij essentieel. Samen gaan we de individuele ontwikkeling en de ontwikkeling van de relatie langs.
Vragen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Waar is onzekerheid binnen de relatie ontstaan en waar zijn partners elkaar kwijtgeraakt?
  • Wat zijn de onvervulde behoeftes en is het mogelijk deze in de relatie te vervullen?

Werken aan verandering in een vastgelopen relatie gebeurt niet alleen tijdens de therapiesessie. Ook in het dagelijks leven zal tijd voor elkaar gemaakt moeten worden. Dit is voor mij een voorwaarde als u bij mij in behandeling komt. Relatietherapie is in mijn optiek meer dan een communicatietraining. Het vergt inzet en lef van beide partners om zich weer kwetsbaar naar elkaar te durven opstellen.


Hoe zit het met vergoeding door zorgverzekeraars?

In principe wordt partnerrelatietherapie door zorgverzekeraars niet vergoed en zult u de kosten hiervoor zelf moeten betalen. U ontvangt dan per sessie een factuur van mij.

Echter, indien bij één of beide partners dusdanige psychische klachten spelen dat de huisarts een verwijsformulier kan uitschrijven voor psychotherapeutische hulp (zoals stemmings- en angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, etc.) dan kan ik hiervoor als klinisch psycholoog een hulpverleningstraject aanbieden dat gedeclareerd wordt bij uw zorgverzekeraar.
Ik open dan voor één of beide partners een individueel zorgtraject waarvan relatietherapie onderdeel uitmaakt.
Indien voor één partner een zorgtraject wordt geopend, dan ontvangt de andere een factuur van mij per gevolgde sessie.
Voor meer informatie over vergoedingen/declaraties, ga naar Werkwijze.

Adresgegevens:
De la Fosse Psychotherapie
Amsterdamseweg 50
6712 GJ Ede

Voor informatie over werkwijze, wachttijden en tarieven:
Ga naar Over de praktijk

Wilt u zich aanmelden of een vraag stellen?
Ga dan naar Contact

Als relatietherapeut ben ik lid van:

Als EFT-therapeut ben ik gecertificeerd door het: