Relatietherapie

Kenmerkend voor relatietherapie is dat de partners vanaf de start samen in therapie zijn. Relatietherapie is een verbijzondering van systeemtherapie.
De systeemtherapeut beschouwt en behandelt problemen van individuen niet als op zichzelf staand, maar plaatst ze steeds in sociaal verband.
Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen, zoals het gezin van herkomst, de partnerrelatie, de familie, de woonbuurt of het werk.

Als systeemtherapeut ga ik op zoek naar patronen in interacties die het problematische gedrag of de problematische relatie in stand houden. De nadruk in de therapie ligt op het veranderen van patronen en de wijze van omgaan met elkaar.

Ik ben als relatietherapeut gespecialiseerd in 2 verschillende methoden:

  • de Gottman-methode
  • EFT (Emotionally Focused Therapy)

Gottman-methode

De methode van John Gottman en Julie Schwartz-Gottman richt zich op het herstellen of verbeteren van de onderlinge verbinding en communicatie. Bij deze methode wordt eerst begonnen met een uitgebreid diagnostisch onderzoek naar de kwaliteit van de partnerrelatie, de sterke en minder sterke kanten.

Dit onderzoek heeft de volgende opbouw:

  • Een gezamenlijk gesprek.
  • Voor beiden het invullen van online vragenlijsten (in het Engels). Dit is voor u kosteloos.
  • Een individueel gesprek met beide partners afzonderlijk.
  • Een gezamenlijke feedback-sessie gebaseerd op alle verkregen informatie.
  • Op basis hiervan wordt een behandelplan gemaakt.

Er wordt gebruik gemaakt van praktische oefeningen in de sessie, die zijn gebaseerd op Gottman’s theorie van ‘Het Huis van de Gezonde Relatie’.
Meer over de Gottman-methode vindt u hier.

Ik heb alle 3 de levels van de Gottman-training voor therapeuten afgerond en ook de cursussen Treating Affairs and Trauma – Helping couples heal and rebuild trust” en “Couples and Addiction Recovery”.

Ik ben door het Gottman Instituut bevoegd om te vermelden dat ik de Gottman-methode in mijn werk als relatietherapeut gebruik.
Ik werk echter onafhankelijk van het Gottman Instituut en derhalve stelt het Gottman Instituut zich niet aansprakelijk voor de door mij verleende hulp.


EFT

Emotionally Focused Therapy is een relatietherapie die door Sue Johnson is ontwikkeld. Focus van de therapie is om de emotionele verbinding tussen de beide partners te herstellen of te verbeteren.
De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat mensen niet gemaakt zijn om alleen te zijn en dat zij het beste functioneren in verbinding met een ander die emotioneel open en nabij is. Emoties worden bij EFT gebruikt als ingang om bij de partners onderling begrip voor elkaar te krijgen en een gevoel van verbondenheid met elkaar te ervaren.
EFT kent de volgende fasen: de taxerende/de-escalerende fase, de verdiepende en de consoliderende fase.
Meer informatie over EFT vindt u hier.


Voorwaarden als u bij mij in relatietherapie komt

Werken aan verandering in een vastgelopen relatie gebeurt niet alleen tijdens de therapiesessie. Ook in het dagelijks leven zal tijd voor elkaar gemaakt moeten worden. Dit is voor mij een voorwaarde als u bij mij samen in behandeling komt. Relatietherapie vergt inzet en lef van beide partners om zich weer kwetsbaar naar elkaar te durven opstellen.


Hoe zit het met vergoeding door zorgverzekeraars?

In principe wordt partnerrelatietherapie door zorgverzekeraars niet vergoed en zult u de kosten hiervoor zelf moeten betalen. U ontvangt dan per sessie een factuur van mij.

Echter, indien bij één of beide partners dusdanige psychische klachten spelen dat de huisarts een verwijsformulier kan uitschrijven voor psychotherapeutische hulp (zoals stemmings- en angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, etc.) dan kan ik hiervoor als klinisch psycholoog een zorgtraject aanbieden dat gedeclareerd wordt bij uw zorgverzekeraar.
Ik open dan voor één of beide partners een individueel zorgtraject waarvan relatietherapie onderdeel uitmaakt.
Indien voor één partner een zorgtraject wordt geopend, dan ontvangt de andere een factuur van mij per gevolgde sessie.
Voor meer informatie over vergoedingen/declaraties, ga naar Werkwijze.

Adresgegevens:
De la Fosse Psychotherapie
Amsterdamseweg 50
6712 GJ Ede

Voor informatie over werkwijze, wachttijden en tarieven:
Ga naar Over de praktijk

Wilt u zich aanmelden of een vraag stellen?
Ga dan naar Contact

Als relatietherapeut ben ik aangesloten bij:

Als EFT-therapeut ben ik gecertificeerd door het: