Werkwijze

Uw traject

Als u zich bij mij aanmeldt dan zijn er twee mogelijkheden: zonder óf met verwijsbrief van uw huisarts.
Zonder verwijzing van uw huisarts ontvangt u per gevolgde sessie een factuur van mij. Ook als u bij mij komt voor coaching, supervisie, leersupervisie of leertherapie dan ontvangt u een factuur. De tarieven vindt u hier.

U kunt bij mij terecht voor zowel Basis als Specialistische GGZ. Ook kunt u met iedere zorgverzekering bij mij terecht, mijn praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.
Bij Basis GGZ is de inschatting gemaakt dat het gaat om lichte tot matige, niet complexe psychische problemen. Als u bij mij in behandeling komt voor Basis GGZ dan is het doel om binnen circa 5 tot 12 behandelingen weer op eigen kracht verder te kunnen.
Bij Specialistische GGZ wordt uitgegaan van meer complexe of ernstige problematiek. Er is dan sprake van problematiek op meerdere vlakken. In dat geval is een langer durend behandeltraject nodig.
Tijdens uw behandeling (Basis of Specialistisch) wordt regelmatig geëvalueerd of u al in staat bent om weer op eigen kracht verder te gaan.

U kunt zich bij mij aanmelden voor de behandeling van:

  • depressieve stoornissen;
  • angststoornissen;
  • trauma- en stressgerelateerde stoornissen;
  • persoonlijkheidsstoornissen;

Daarnaast kunt u ook bij mij terecht voor:

  • relatieproblemen;
  • seksuele disfuncties;
  • genderdysforie;
  • parafiele stoornissen;

Voordat ik iemand in behandeling neem, kijk ik zorgvuldig naar de aard en ernst van de problemen.
In sommige situaties kan ik geen goede behandeling bieden en is andere of meer intensieve behandeling noodzakelijk, zoals bij een hoog suïciderisico (waarbij je veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd), ernstige verslaving en bij psychoses. Er is dan meer intensieve behandeling nodig. Mijn praktijk heeft geen crisisdienst.

Voordat u zich aanmeldt of bij twijfel omtrent vergoeding is het altijd raadzaam zelf eerst bij uw zorgverzekeraar te informeren of uw klachten worden vergoed.
Als u de vergoeding via uw zorgverzekeraar wilt laten verlopen, dient u zich aan te melden met een verwijzing die voor vergoeding in aanmerking komt. Op de verwijsbrief staat gespecificeerd om welke klachten en vermoedelijke diagnose het gaat. Er wordt door uw huisarts een indicatie gesteld voor Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GZZ.
De uiteindelijke diagnose wordt door mij gesteld.

Als uw behandeling vergoed wordt, dan wordt de zorg die u ontvangt rechtstreeks door mij gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan dus geen facturen van mij. Wel bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw eigen risico. Let daarom voordat u zich voor GGZ bij mij aanmeldt altijd op de hoogte van het eigen risico dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.
Het wettelijk vastgestelde verplichte eigen risico in 2023 bedraagt €385, maar afhankelijk van het vrijwillig eigen risico in uw zorgcontract kan dit oplopen tot wel €885.


Aanmelding en voorbereiding op het intakegesprek

Om u aan te melden gaat u naar Contact.
Daar kunt u aangeven waarvoor u zich wilt aanmelden en als het GGZ betreft ook hoe: met of zonder verwijzing van de huisarts.
Indien u zich aanmeldt met een verwijzing van uw huisarts, dan kunt u dit document bij uw aanmelding via deze website direct uploaden of kiezen voor later versturen.

Wanneer u zich bij mij aan wilt melden is er mogelijk sprake van een wachtlijst en wachttijden voordat u bij mij kunt beginnen. Het kan ook zijn dat ik een cliëntenstop heb. In dit laatste geval kunt u zich op dat moment niet bij mij aanmelden.
Informatie over de wachttijden van mijn praktijk vindt u hier.

Als u zich aangemeld heeft dan wordt u bij het eerste contact met de praktijk geïnformeerd over de verwachte wachttijd voor een kennismakings- en intakegesprek met mij.
Zodra u wordt uitgenodigd voor dit gesprek dan ontvangt u een intakeformulier van ons. Voorafgaande aan het gesprek wordt u gevraagd dit in te vullen en naar ons op te sturen.

Aangezien uw intakeformulier en eventuele huisartsverwijzing privacygevoelige informatie bevatten, verzoeken wij u uitdrukkelijk om deze niet per e-mail aan ons op te sturen.
Zodra u zich aangemeld heeft en contact met u opgenomen is, dan ontvangt u via beveiligde e-mail het intakeformulier van ons. Als u dit gedownload en ingevuld heeft dan kunt u dit formulier ook weer via deze beveiligde mail naar ons terugsturen.

Mocht u uw intakeformulier met eventuele verwijzing van uw huisarts niet elektronisch maar per briefpost aan ons willen retourneren dan kan dat uiteraard ook. Het postadres van de praktijk vindt u op de contactpagina.
U wordt uitgenodigd voor een kennismakings- en intakegesprek zodra ik in het bezit ben van uw intakeformulier en de eventuele verwijzing.
U krijgt dan ook een e-health account waarmee u (privacygevoelige) persoonlijke informatie online beveiligd met mij kunt delen.


Kennismaking, intake en behandeling bij GGZ

Wettelijk is vereist dat u zich bij de start van de behandeling identificeert met een geldig identiteitsbewijs (een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
Neemt u dit dus mee op uw eerste afspraak, het kennismakings- en intakegesprek, anders kunt u niet in behandeling.
Als zorgverlener ben ik namelijk verplicht uw burgerservicenummer te registreren.

Wanneer ik voor u een behandeltraject in de GGZ open dan ontvangt uw huisarts hiervan een bericht van mij en bij afsluiting van dit traject ontvangt uw huisarts, met uw toestemming, een uitschrijfbericht van mij. (Voor aanvullende informatie over omgang met huisartsen en uitwisseling van informatie verwijs ik naar het Kwaliteitsstatuut van mijn praktijk.)

Bij psychotherapeutische trajecten wordt na de intake een behandelplan opgesteld met diagnose, doelstelling en behandelactiviteiten. Na overeenkomst van u met betrekking tot het behandelplan start de therapie. Tussendoor vindt tijdig evaluatie plaats, waarna zo nodig bijstelling van het behandelplan plaatsvindt.

In het kader van de behandeling wordt gebruik gemaakt van diagnostische ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring), die u in een beveiligde online omgeving kunt invullen.
Wanneer u klaar bent met een behandeltraject bij mij dan ontvangt u tevens een vragenlijst ter beoordeling van uw klanttevredenheid. Hiervoor maak ik gebruik van CQi-metingen. Meer informatie hierover vindt u hier.


Tijdsduur van een sessie

Een individuele sessie duurt 45 minuten.
Een sessie voor partnerrelatietherapie duurt maximaal 90 minuten.
Sessies starten en eindigen altijd op de van tevoren met u afgesproken tijden. Dit betekent dat sessies niet kunnen uitlopen.
In verband met vergoeding bij uw zorgverzekeraar geldt dat de ingeplande tijdsduur voor uw sessie wordt gedeclareerd, dit ongeacht het aantal minuten dat u daadwerkelijk in de sessie aanwezig bent geweest.


Afmelden bij verhindering

Mocht u voor een afspraak met mij verhinderd zijn, dan dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren per e-mail of telefoon te annuleren. Zo niet, dan wordt €50 in rekening gebracht, ongeacht de reden. Zie het no-showtarief.


Algemene informatie

Voor algemene informatie over psychotherapie, vergoedingen en klachten- en geschillenregeling kunt u terecht op www.lvvp.info.


Als u klachten heeft…

Mocht u klachten hebben over mijn praktijk, de therapie bij mij en/of mijn handelen dan verwijs ik u naar Omgang met klachten.

Adresgegevens:
De la Fosse Psychotherapie
Amsterdamseweg 50
6712 GJ Ede

Voor meer informatie over de zorg en dienstverlening:
Ga naar Aanbod

Wilt u zich aanmelden of een vraag stellen?
Ga dan naar Contact